V rámci požičovne si môžete vypožičať skvelé pomôcky, napr. ergo nosič, pôrodný bazén a podobne.