Cenník služieb

Cenník služieb

Laktačné poradenstvo (poradenstvo a pomoc s dojčením)

 • Osobné poradenstvo v materskom centre- Kalvárska 236 (v Novej Bani) cena 30 eur.
 • Osobné poradenstvo spojené s návštevou maminiek doma cena 50 eur.  V prípade častejších stretnutí sa na cene spoločne dohodneme a zľava bude zahrnutá do ceny celkového poradenstva. V cene je zahrnuté know-how, poradenstvo, cievka na dokrmovanie (iba ak je nutné dokrmovanie), prospekt/ názorné obrázkové tabuľky, celkové zhrnutie posielané mailom alebo vytlačené a odovzdané osobne na kontrole.
 • Trvanie poradenstva je individuálne, väčšinou cca do 1 hodiny.
 • Poradenstvo sa skladá z minimálne dvoch stretnutí- jedno je úvodné, na ktorom sa vyhodnocuje pitie bábätka, poloha, prisatie a identifikuje sa problém a spoločne nachádzame možnosti jeho odstránenia. Druhé stretnutie je kontrolné (za ktoré sa taktiež platí), kde skontrolujem, ako sa darí maminke i bábätku a zhodnotíme spoločne s klientkou, či je potrebné ešte ďalšie stretnutie.
 • Cestovné je 0,20 eur/km
 • Emailové poradenstvo zdarma. Odpoveď do 48 hodín.
 • Telefonické poradenstvo zdarma.
 • Skype/online poradenstvo cez kameru: 25 eur.
 • Príprava na dojčenie: 30 eur
 • Psychologické poradenstvo ohľadom dojčenia: 25 eur.
 • Priebeh poradenstva: Po objednaní sa snažím čo najskôr navštíviť maminku, je možnosť návštevy aj ku mne domov- závisí to ako sa s maminkou dohodneme spoločne. Na začiatku poradenstva si definujeme problém/situáciu, ktorú chce maminka riešiť, prejdeme si teoreticky ako má vyzerať správna poloha a prisatie bábätka, potom si to maminka skúsi na bábike a nakoniec na vlastnom bábätku. Naučíme sa ako najlepšie rozpoznať, kedy bábätko pije a kedy nie. Nakoniec spoločne posúdime ako zlepšiť všetky aspekty dojčenia, ako zefektívniť danú situáciu. Kontrolná návšteva sa robí podľa potreby, ale najčastejšie je to do 14 dní.
 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt dojčenie

Poradenstvo nosenia detí (lektorstvo viazania šatiek)

 • Cena jedného stretnutia je 25 eur. Poradenstvo robím len v MC Gašparko- Kalvárska 236 v Novej Baňi (kvôli náročnosti prenosu nosiacich pomôcok).  V cene stretnutia je zahrnuté osobné poradenstvo, odskúšanie si šatky či nosiča, vyskúšanie si úväzov a viazania bábätka, naučenie nastavovania nosiča, know how, prospekt/časopis, zrhnutie zo stretnutia posielané elektronicky.
 • Cena nastavenia nosiča či odkontrolovanie nosiča alebo naviazania šatky, ktoré neboli zakúpené z e-shopu od nás  a mimo poradenstva: 10 eur
 • Poskytujem možnosť vyskúšať si nie len šatku, ale aj ergonomický nosič. V e-shope a v kamennej predajni je možné si šatku či nosič zapožičať za daný výpožičný poplatok (od 5 eur/deň) aj na viacero dní, alebo si svoj vlastný zakúpiť. Pri každom nákupe získava zákazník 10% zľavu na ďalšie poradenstvo.
 • Emailové a telefonické poradenstvá sú zdarma.
 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt babywearing

Psychologické poradenstvo a koučing

 • Osobné poradenstvo po dohode s klientom. Na prvom stretnutí si s klientom zadefinujeme cieľ, ktorého sa chceme držať, alebo problém, ktorý klient chce riešiť. Podľa toho si určíme intervaly stretnutia a cenu.
 • Cena od 25 eur (pri viacerých stretnutiach možná zľava)
 • Možnosť poradenstva na diaľku- ONLINE – cena od 25 eur (cena sa odvíja od druhu problému a počtu stretnutí)
 • Emailové a telefonické psychologické poradenstvo neposkytujem. Prijímam emailom či telefonicky len objednávky.
 • Riešim: detský vývin prostredníctvom vnímavých a podnetných aktivít, popôrodné depresie u mamičiek, pracovné záležitosti, dosiahnutie cieľa, problémy vo vzťahoch a manželstve i v rodine, riešenie konfliktov, zefektívnenie komunikácie, výchovné problémy, stavy vyhorenia a preťaženia a mnoho ďalších tém.
 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt psychology therapy

Odborné predpôrodné PRÍPRAVY pre tehotné

 • Balíček Simple – Individuálna príprava 1-1,5 hodiny:
  • Cena celého balíčka je 30 eur. (Témy: Pôrod)
 • Balíče Start – Individuálna príprava trvajúca 2 hodiny.
  • Cena celého balíčka je 50 eur. (Témy: Pôrod, Dojčenie)
 • Balíček Grow – Individuálna príprava trvajúca 2,5 hodiny.
  • Cena celého balíčka je 80 eur. (Pôrod, Dojčenie, Nosenie)
 • Skupinová príprava – cena podľa aktuálnej ponuky, ktorá je zverejnená v aktualitách alebo v podujatiach a na informačných plagátoch. (cena sa odráža od prenájmu priestorov v materských centrách).
 • Manžel/partner je ZDARMA.
 • V cene je aj malé pohostenie: čaj/káva.
 • Preferujem prípravu v sídle MC Gašparka- Kalvárska 236, Nová Baňa. V prípade individuálnej požiadavky absolvovať si prípravu u seba doma nám napíšte a dohodneme sa. Treba však rátať s prepravnými nákladmi s tým spojené.
 • Súvisiaci obrázok

Podporné skupiny matiek (podporky a work-shopy)

 • pravidelné stretnutia mamičiek, kde sa stretávame v intímnom kruhu maminiek, zdieľame si spoločné skúsenosti, odpovedáme si na rôzne otázky ohľadom dojčenia, výchovy, nosenia, starostlivosti o deti. Možnosť spojenia s rôznymi ďalšími témami, work-shopmi či pozvanými významnými hosťami. Cena stretnutia zahŕňa malé pohostenie. Je vždy idividuálna a oznámená vopred na informačnom plagáte. Viac info nájdete v sekcii kurzy a udalosti alebo na mojej fb stránke: Blízko mamy.
 • Súvisiaci obrázok

Na všetky maily odpisujem do 48 hodín. Telefonicky ma kontaktujte od 9.hodiny do 19.hod. Osobne ma môžete zastihnúť adrese: Májová 12, Nová Baňa, 968 01 alebo v MC Gašparku – Kalvárska 236, Nová Baňa.

Pôsobím v Bansko-bystrickom okrese. Aktívne pôsobím v týchto oblastiach: Nová Baňa, Žarnovica, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik, Brehy, Rudno nad Hronom, Voznica, Orovnica, Veľká Lehota, Žiar nad Hronom. Vycestovanie za vami domov len po dohode.

Cestovné náklady si nechávam preplatiť poďla aktuálneho cenníka. Nárokujem si na možné zmeny v cene stretnutia podľa zložitosti a špecifickosti prípadu, avšak po jasnej dohodne s klientom vopred aj to hneď na začiatku stretnutia a iba pod jeho súhlasom a podpísaným informovaným súhlasom. Všetky záznamy zo stretnutí sú starostlivo uchovávané a nepodávajú sa nikde ďalej ani tretím stranám. Po stretnutí prosím svojich klientov o recenziu či feedback na moju stránku.

Ďakujem

 •  
 •