Študovala som 5 rokov v odbore psychológia so zameraním na poradenskú a klinickú psychológiu, ktorú som úspešne v roku 2017 ukončila. Prvý stupeň s vyznamenaním, druhý stupeň som doštudovala taktiež s vynikajúcimi výsledkami a to už počas materskej, kde som sa nevzdávala a pokračovala aj s dieťaťom na prednáškach a cvičeniach naďalej v dennom štúdiu. Mala som niekoľko mesačnú prax u súkromného klinického psychológa PhDr. Petra Kluberta. Okrem toho mám prax z detského domova v Novej Bani a z reedukačného centra v Zlatých Moravciach. Absolvovala som vzdelávací odborný kurz „Vnímavý kouč“ v Bratislave u Mgr. Jána Dubničku. Momentálne som na materskej, popri ktorej robím laktačné poradenstvá, poradenstvá nosenia detí a psychologické individuálne poradenstvá. Mojím cieľom je absolvovať terapeutický kurz a stať sa tak certifikovanou terapeutkou a poskytovať terapie (liečba duše cez rozhovor). Momentálne rozbieham program: Ako zvládnuť život super mamy! – tento program má napomôcť všetkým maminkám zlepšiť spokojnosť so svojím životom, zlepšiť svoju situáciu v rodine a naplno si užívať materstvo, materskú dovolenku a dosiahnuť tak materský raj. Tento program môžete absolvovať aj vo svojom meste či v materskom centre, stačí ma len kontaktovať. Je to pár hodinový kurz s aktivitami, rozhovormi, prežívaním, úlohami na túto tematiku. Aktívny program, kde po jeho absolvovaní budete autentickou matkou, ktorej narastie úsmev na tvári a spokojnosť v srdci.

Oblasti poskytovania poradenstva:

 • Keď sa človek cíti vyhorený, v beznáji, v depresii, či v tlaku z práce a domáceho prostredia.
 • Ak nevie dosiahnuť svoj cieľ a nevie ako na to.
 • Potrebuje nakopnúť svoj život správnym smerom.
 • Stratil elán do života.
 • Má negativistický pohľad na svet.
 • Mamičky, ktoré sú čerstvo po pôrode a majú popôrodnú depresiu, či negatívny zážitok z pôrodu.
 • Výchovné problémy s deťmi.
 • Rozvoj mentálneho vývoja u menších detí prostredníctvom montessori aktivít a hier.
 • Ako sa stať štastnejším a spokojnejším.
 • Ak to v manželstve nefunguje.
 • Ak sa má chuť človek pozdieľať a nie je vypočutý ostatnými.
 • Potrebuje zlepšiť svoje komunikačné schopnosti.

Pre tieto veci a kopec iných som tu pre vás. Stačí ma kontaktovať a na cene i pomere stretnutí a čase sa vždy dá dohodnúť s klientom podľa špecifickosti problému.

Ako psychologické poradenstvo vyzerá?

 • Úvodné stretnutie: Najprv si spoločne sadneme pri šálke čaju (alebo kávy) a prejdeme si problém klienta, zadefinujeme si ho konkrétne a na prvom sedení zbadáme, či ideme spoločne do pravidelných stretnutí, alebo nám jedno stretnutie stačí, alebo či problém nespadá do mojich kompentencií poradenstva, kedy potom odporúčim iného odborníka na to vhodnejšieho. Prvé stretnutie je účtované cenou 25 eur. Ďalšie stretnutia sú účtované už individuálne podľa počtu stretnutí a frekvencií stretnutí – čím viac stretnutí, tým lepšia a výhodnejšia je výsledná cena. Na prvom stretnutí okrem rozhovoru s klientom prejdeme pomocou pár aktivít jeho životné ciele, kde sa v živote nachádza teraz, ako je spokojný so svojím životom a kde sa chce dostať.
 • Pravidelné stretnutia: Na pravidelných stretnutiach sa vždy dohodneme s klientom na úvodnom stretnutí, ak s tým súhlasí a chce niečo so sebou či svojím životom robiť a chce ísť k lepšiemu. Väčšinou ide o týždenné alebo mesačné intervaly. Jedno stretnutie trvá cca do 1 hodiny. Pracujeme s rôznymi terapeutickými pomôckami a prostredníctvom zaujímavých cvičení a aktivít sa rýchlo a jasne dopracujeme k viditeľným zaručeným výsledkom.
 • Pri platbe za každé aktuálne poradenstvo má možnosť kedykoľvek klient ukončiť sedenia. Pri predplateni permanentky na viac sedení vopred môže klient taktiež ukončiť sedenia kedykoľvek, ale nevyčerpané hodiny sa nedajú vrátiť (ani finančne).
 • Na poradenstvách riešime hlavne prítomnosť a budúcnosť klienta. Pracujem skôr na systéme tu a teraz so zameraním na pocity klienta a na to, čo chce v živote sám klient, kde si aj on zadefinuje svoj problém a spolu so mnou dôjdeme k jeho riešeniu. Oproti koučingu je psychologické poradenstvo zamerané skôr na problém, či prežívanie, a preto pracujeme na tom, aby klient spoznal lepšie sám seba – čiže sme viac na osobnostnej úrovni. Pracujem s klientom na týchto úrovniach: Prežívanie, správanie a cítenie. Po želaní klienta si môžeme prejsť aj jeho minulosť, ak to má priniesť úžitok do jeho prítomnosti. Zaoberáme sa najmä osobnosťou klienta.
 • Klient môže ukončiť kedykoľvek psychologické stretnutia bez pokút či poplatkov navyše. Pri predplatení sedení vopred však nemá nárok na vrátenie peňazí.

Poradenstvá majú človeka doviesť niekam. Je to lacnejšia a lepšia alternatíva ozdravenia duše i psychiky ako nespočetné platby za lieky, rehabilitácie, či nevyčísliteľné rozpady rodiny, manželstva, partnerstva. Neplytvajte zbytočne množstvom liekov, ktoré vám nepomôžu odstrániť vašu rodinnú, životnú situáciu a nepomôžu vám zlepšiť váš pohľad na svet, vaše myslenie alebo cítenie. Lieky pomáhajú telu, ale čo keď choroby, ktoré máte sú len odrazom vašej psychiky a vašich problémov, ktoré neriešite a len v sebe dusíte? Vedeli ste, že až 70% chorôb (v niektorých výskumoch je toto číslo aj väčšie) je spôsobených hlavne psychikou a problémami, ktoré prežíva klient? Robte niečo so svojím myslením, cítením a prežívaním, aby ste sa cítili lepšie. Na to je tu psychológ alebo poradca, či kouč, ktorí vás nasmeruje k zmene, ktorý používa okrem rozhovoru rôzne meracie nástroje, testy, dotazníky, aktivity či hry na to, aby vás niekam nasmeroval. Psychológ nikdy NERADÍ, ale len nasmerováva, je ten, ktorý vám pomôže zasvietiť na nepoznané oblasti vášho života či odhaliť vaše zdroje a schopnosti zvládania preberanej problematiky, ktoré ste pred tým v sebe nepoznali. Čiže psychológ a poradca je baterkou, ktorý vám pomáha s osvetlením nepoznaného vo vašom vnútri a pomáha vám dôjsť k takej zmene, akú chcete vy, nie psychológ.

Výhody a benefity psychologického poradenstva:

 • zlepšenie zdravia
 • pozitívnejšie myslenie
 • viac schopností zvládať okolité situácie
 • lepšie zvládanie stresu
 • naučenie sa rôznych techník ako dosiahnuť svoj cieľ
 • lepšie komunikačné schopnosti
 • zlepšenie imunuty tela
 • menej chorôb
 • lacnejšia a zdravšia alternatíva bez liekov a antidepresív, ktoré musí človek veľakrát užívať do konca života.

Ak ste nespokojní so sebou, či so svojím životom, okolím, správaním, cítením, urobte niečo pre seba. Zmeňte sa k lepšiemu a uvidíte ako sa okolie taktiež zmení po vašej zmene.

KOUČING

Koučovanie je cesta plná dobrodružstiev pri objavovaní skrytých možností, silných stránok a rôznych úskalí. Je postavený na predpoklade – kde ste, kde chcete byť a čo urobíte s tým, aby ste sa tam dostali. Prináša vyššie uvedomenie si svojich silných stránok a oblastí pre svoj rozvoj. Koučovanie je o posune vpred a nie o analýze minulosti. Učí ľudí zodpovednosti voči sebe aj mimo koučovacieho vzťahu. Je to zameranie sa na zmenu, na určitý typ zmeny – pozitívne zameranej zmeny. Je to napomáhanie rozvoju, učeniu a výkonnosti koučovaného. Je o hľadaní motivácie. Kouč neradí, nehodnotí, nekritizuje ani nechváli, nevyjadruje vlastný názor. Nemá vplyv na okolie klienta. Pomáha klientovi nájsť potrebné zdroje a najlepšie cesty k naplneniu jeho cieľov.

modré kojo tričko krátky rukáv a maľovaný kvietok

Pre koho koučing je?

 • pre firmy, ktoré chcú dosiahnuť lepšie výsledky, zlepšiť spokojnosť svojich pracovníkov, zlepšiť klímu v pracovnom prostredí a zvýšiť tak zisky firmy.
 • pre osoby, ktoré chcú začať s podnikaním alebo nejakým životným plánom a nevedia ako na to
 • pre osoby, ktoré sú v živote nespokojné, nedosahujú dobré výsledky a chcú to zmeniť
 • pre osoby, ktoré majú nenaplnené svoje sny a chcú ich splniť
 • pre osoby, ktoré chcú zlepšiť svoje schopnosti, talenty a niečo v živote dosiahnuť
 • pre mladých, ktorí sa hľadajú, idú na stredné, či vysoké školy a nevedia akým zameraním sa ubrať
 • pre mladých v depresiách, ktorí zažili nejaký neúspech a chcú to zmeniť
 • pre maminky, ktoré sa cítia v domácnosti vyhorené a nenaplnené a chcú využiť materskú dovolenku zmysluplne
 • pre manažérov, ktorí sa chcú naučiť lepšie viesť svojich pracovníkov, lepšie získavať klientov a dosiahnuť lepšie úspechy
 • pre športovcov, ktorí chcú vyhrávať, alebo zlepšiť svoje výkony
 • pre manželov, ktorí chcú odštartovať svoj manželský život úspešne, dosiahnuť kompromis vo svojich spoločných cieľov
 • pre starších, ktorí chcú využiť svoje nadobudnuté znalosti efektívne a chcú sa ešte zamestnať
 • pre osoby, ktoré chcú začat lepšie vnímať ostatných – aj pre osoby v pomáhajúcich profesiách, aby sa naučili správne komunikovať so svojimi klientami a nevyhoreli v pracovných podmienkach
 • pre osoby, ktoré chcú pozitívnejšie myslieť
 • pre všetkých, ktorí chcú niečo dosiahnuť a nevedia presne ČO, alebo chcú sa dozvedieť AKO na to.

Ako koučing prebieha?

 1. podobne ako psychologické poradenstvo, len aktivity sú iné a takisto zadefinovaný problém sa odlišuje. Tu sa neriešia osobné veci ako napr. pri psychologickom poradenstve, ale skôr sa pohybujeme na úrovni – kde som, kde chcem byť, čo v živote chcem dosiahnuť, aké sú moje ciele, motivácie, schopnosti, túžby. Čiže klient spoznáva seba a dozvedá sa, ako dosiahnuť v živote to, čo chce a čo sa mu nedarí. Tým aj zvýši spokojnosť seba a zmení tak svoje zmýšľanie. Presúva sa z neaktivty do aktivity a pracujeme na rôznych čiastkových úlohách, ktoré klienta dovedú k zamysleniu sa nad tým, čo chce docieliť a napomáhajú mu dosiahnuť svoj cieľ. Koučing sa poskytuje pre firmy i súkromné osoby.
 2. Úvodné stretnutie – kde si zadefinujeme ciele. Prejdeme si rôznymi aktivitami, kde zistíme životnú spokojnosť klienta. Dohodneme sa na frekvencii stretnutí a na cene. Prvé stretnutie je spoplatnené 25 eurami.
 3. Klient môže kedykoľvek ukončiť sériu sedení bez penalizácii a bez poplatkov. Pri predplatení viacerých sedení vopred (permanentka) sa peniaze za nevyčerpané hodiny nevracajú.

V prípade záujmu o psychologické poradenstvo alebo koučing ma neváhajte kontaktovať na čísle 0940339223, alebo cez kontaktný formulár na stránke, alebo mailom na ">.

 

Mgr. Jana Škvarková